Om IT Recycling

Om IT Recycling.

Vision og mission:

Hos IT Recycling er vi båret af, at alle skal vinde. Vi tror på, at du vinder ved, at få et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris – det vinder miljøet helt sikkert på – og vi vinder, når du er tilfreds. Derfor arbejder vi ud fra en vision om at gøre en forskel, lokalt og globalt.

Visionen bag IT Recycling:

At være holdningsdannende spydspids for grøn cirkulær økonomi inden for IT branchen for derigennem, at minimere det miljømæssige fodaftryk på verden ved at skabe en bæredygtig forretning baseret på genbrug.

Mission for It Recycling:

IT Recycling har som mission, at skabe forretningsmæssig gevinst gennem:

1. Gensalg af brugte reservedele.

2. Konkurrencedygtigt salg af genbrugte IT reservedele til private, offentlige og erhverv.

3. Reducering af miljøbelastningen ved at nedbringe behovet for produktion af nye IT reservedele.

4. Genanvendelse af den del af produkterne, der ikke kan genbruges gennem salg, hvor vi samarbejder med andre genbrugsfirmaer.

Brugte IT reservedele, ISÆR coverdele er vores SPECIALE !

Vi får doneret virksomheders og privates brugte IT-udstyr, når det af den ene eller anden årsag ikke længere dækker deres behov. Det kan være hvis virksomheders eller privates nuværende it-udstyr er for gammelt, og de derfor har behov for opgradering. Eller hvis virksomheder og private ikke længere har behov for pc og it-udstyr, grundet nedskæringer eller ændringer i deres it-infrastruktur. Vi adskiller og sorterer pc´erne og sælger delene på vores webshop.

Genbrug som koncept:

Genbrugt IT er en fællesbetegnelse for brugt IT, der bliver renoveret og opgraderet med det nyeste software.
Konceptet er simpelt, gennemskueligt og fordelene er mange. Helt enkelt, så får du en kvalitets reservedel fra computere fra de mest anerkendte producenter til en meget lavere pris, end hvad du ellers skulle bruge på at købe en tilsvarende ny reservedel. Faktisk kan du oftest spare 50% på reservedele, der kun har været i drift i 2-6 år.

At du så ovenikøbet er med til, at reducere det miljømæssige fodaftryk er jo en gevinst for os alle!

Genbrugt IT er en både økonomisk og miljømæssig gevinst. 80% af al den energi en computer bruger i sin levetid bruges under fremstillingen. Ved at købe genbrugt IT hos IT Recycling, får du kvalitet til en lavere pris samtidig med at du gør noget godt for miljøet.

IT-genbrug, er den rigtige måde at bortskaffe IT-udstyr :

Det at genbruge IT-udstyr er en mission for vores virksomhed, og vi søger derfor at genanvende så meget IT-udstyr som overhovedet muligt.
Hvis vi ikke kan genbruge udstyret til videresalg, bliver det genvundet, bl.a. for metaller, gennem vores miljøbevidste skrotningssamarbejdspartnere, bla. Skrotpriser, som er beliggende i Jylland, de håndtere IT Skrot til genbrug, virkelig på den fede måde, http://skrotpriser.dk/miljo
Derfor er IT-genbrug gennem IT Recycling, det sikre valg, fordi både miljø, genbrug og økonomi kommer i første række for os. Inden for IT-genbrug er det vigtigt, at følsomme data fra den tidligere ejer ikke bliver videregivet til næstemand, derfor bliver alle data-bårne medier dataslettede efter Datatilsynets krav. Når alle data på medierne er slettede, giver det mulighed for at sælge disse videre, så IT Recycling også kan blive en økonomisk rentabel løsning.

Tænk på miljøet - drop ’brug og smid væk’ kulturen :

Når du køber brugte reservedele, har det ud over kvalitet- og økonomi, også betydelige miljømæssige fordele – primært fordi der i produktionen af plastik reservedele, forbruges store mængder energi, råvarer og kemikalier. Når vi genbruger reservedele – hvad enten, der er tale om en brugte coverdele eller hardware, så forbedrer vi udnyttelsen af jordens ressourcer. Nyere undersøgelser (Berlins tekniske universitet) viser, at en brugt bærbar computer, der er 3 år gammel og genanvendes i yderligere 3 år, betyder miljømæssige besparelser på 69 kg kuldioxid – medregnet, at nyere computere oftest bruger mindre energi. Trods de åbenlyse miljømæssige fordele ved at genanvende IT, bliver utrolig mange computere, der anvendes af virksomheder og regeringer destrueret efter få års brug eller i forbindelse med konkurser – og det på trods af EU´s WEEE-direktiv, der fastslår, at vi bør vælge genbrug frem for skrotning. Vi vil meget gerne udsprede budskabet om de store miljøfordele samt økonomiske besparelser, der kan være ved genanvendelse af brugte computere og hardware.

GENBRUG Hvis både privatpersoner og virksomheder begynder at reparere, købe brugte IT-apparater og reservedele, så vil det være en gave til miljøet, og så vil de spare penge, siger Det Økologiske Råd.

Hastigt spirende kredsløb for genbrug af IT :

IT-udstyr og komponenter indgår i en voksende cirkulær økonomi til fordel for både pengepung og miljø. IT-udstyr kan ofte bruges igen efter en lille reparation og komponenter kan genbruges i nye produkter.

Pulterkammeret eller kælderen skal gennemgås :

Folk gemmer mange gange deres gamle udstyr, fordi de måske vil give det videre til familien eller venner. Men mange gange ender det bare med at samle støv og hobe sig op. Man kalder det pulterkammereffekten. Folk samler mere og mere udstyr, der i virkeligheden kan repareres eller genbruges, af forskellige årsager. Men fordi det ofte ender med bare at ligge hen, så er det en god idé at sende det videre, med det samme, når man ikke skal bruge det længere. På denne måde kan andre få glæde af det.

Gamle produkter belaster miljøet :

Når vi skiller os af med udtjente produkter og de skal nedbrydes, efterlader det kemikalier i affaldsleddet. Dette er en miljøbelastning der kan være sundhedsskadelig for både dyr og mennesker. Mange af stofferne er allerede forbudt i produkter til børn, da det kan skade børnenes udvikling, men børn udsættes også for alle de andre produkter, vi har i vores hverdag, og derfor er de alligevel ikke tilstrækkeligt beskyttet. Samtidig påvirker disse stoffer også os voksne blandt andet ved at være hormonforstyrrende og dermed sænke frugtbarheden. Flere af dem er desuden kræftfremkaldende. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi ikke bare forbruger, køber nyt og kasserer de gamle produkter, da det er for stor en belastning for både miljøet, vores børn og os selv. I stedet skal vi reparere og genbruge.

De bedste hilsner
IT Recycling
v/ Hasse Larsen.